Handelsbetingelser

Standleje i Hoppeloppen

Booking
Stande kan reserveres i butikken eller få guidning telefonisk. Har man booket en 50% stand, skal der gå 6 mdr. fra sluttidspunkt på standlejen til man igen kan booke en 50% stand, medmindre du har haft et samlet minimumssalg på kr. 1.500 i perioden.

Fortrydelsesret
Hos Hoppeloppen har du 14 dages fortrydelsesret når du har booket en stand. Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du møde op i butikken, og her vil du kunne få dine penge tilbage. Bemærk venligst at dette skal gøres inden 14 dage fra din booking/forlængelse. Hvis din lejeperiode starter indenfor 14 dage fra bookingen eller forlængelsen, bekræfter du hermed, at du afskriver dig din 14 dages fortrydelsesret. Uanset hvornår har du booket, kan du ikke fortryde hvis der er mindre end 14 dage indtil din lejeperiode eller forlængelse begynder.

Pris
Priserne angivet på hjemmesiden er inklusive moms.

Kommission
Kommission (15% eller 50%) fratrækkes automatisk opgørelsen af det samlede salg, inden fortjenesten udbetales til standlejeren. Udbetaling laves til kort, eller til bank i butikken.

Erhverv
Påtænkes det at drive forretning via standen, er man selv ansvarlig for at indberette korrekte oplysninger til Skat, og det skal oplyses ved booking, hvis man vil sælge varer fra en momsregistreret virksomhed på standen.

Lejeperioden

Opstart
Når standen er booket, kan varer opsættes fra 1 time inden lukketid dagen før lejeperiodens start, dvs. tirsdag til fredag fra kl. 16.30 og lørdag/søndag fra kl. 14.00.

Hoppeloppen kan uden varsel leje standen ud til en anden, hvis man uden forudgående aftale ikke har opstillet sine varer i løbet af den første dag af lejeperioden.

Standene må ikke flyttes. Herudover er det ikke tilladt at placere varer uden for egen stand. Hoppeloppen forbeholder sig da retten til at fjerne varerne.

Som standlejer kan du frit bruge vores renseribøjler – desuden har vi et begrænset antal buksebøjler til rådighed.
Du må sælge kvindetøj og accessories i butikken. Ikke ting og sager.

Varesikring
Det er vigtigt for os med tyverisikring af standlejerens varer.
Der følger ubegrænset antal alarmer med i prisen til varer over 100 kr, såfremt det ønskes. Lokalet er videoovervåget, og vores personale er almindelig overvågen over for butikstyve. Hoppeloppen kan ikke stilles til ansvar for stjålne, tabte eller ødelagte varer.
Tyveri meldes til politiet.
Hoppeloppen er ikke erstatningspligtig ved brand- og vandskade. I forbindelse med brand, vand eller indbrudstyveri kan din Indboforsikring eventuelt dække dit tab – kontakt dit forsikringsselskab for mere information.

Ejendomsret og varebetingelser
Sælger er alene ansvarlig for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at sælge varerne på standen, og det er ikke tilladt at sælge ulovlige kopivarer, sikkerhedskompromitterende varer, tobak, alkohol, fødevarer, våben, fyrværkeri, pornografisk materiale eller andet, som personalet måtte vurdere upassende. Vi ønsker ikke at have varepartier købt fra Wish, Ebay etc. med henblik på videresalg i Hoppeloppen. Det er heller ikke tilladt at lægge visitkort eller anden markedsføring på standene. Overtrædelse vil medføre bortskaffelse af disse varer og effekter uden varsel. Personalet har desuden ret til at afvise eller bortskaffe varer, som vurderes skadelige for butikkens standard, som f.eks. beskidte, ildelugtende, hullede eller uhygiejniske varer.

Orden og opfyldning
Du er som udgangspunkt selv ansvarlig for din stand i Hoppeloppen. Du er velkommen til, at fylde op med varer så ofte du ønsker. Du har også mulighed for at tilkøbe service, hvor vi rydder op på din stand for 15 kr pr. gang. Hvis det vurderes at din stand tydeligt trænger til oprydning, da forbeholder Hoppeloppen sig muligheden for at kontakte lejeren og opfordre til at der ryddes op. Vi vil gerne have at butikken er pæn og ryddelig.

Betragt din stand som din butik i Vores butik – og sæt gerne dit helt personlige præg herpå for at skabe blikfang.
En alt for fyldt stand sælger ikke godt, det kan let blive for uoverskueligt for køber og standen bliver nemt rodet.
Tøjet SKAL være rent og pænt og ligeledes uden betydelige huller og pletter. Vurderes det, at tøjet har værdi på trods af huller eller pletter (hvis de er uden større betydning) skal dette fremgå tydeligt på varen.
Vurderer Hoppeloppen, at varen ikke lever op til butikkens krav, forbeholdes retten til at sælge varen med rabat som udelukkende bestemmes af personalet. Vi er også i vores gode ret til at fjerne varen fra standen og standlejeren vil få varen med hjem igen.
Nyheder på standen giver også et øget salg. Del derfor gerne et billede af din stand på Facebook. Meget gerne i gruppen ”Til salg i Hoppeloppen” og på Instagram.
Sæt realistiske priser. Der kan IKKE forhandles om prisen i Hoppeloppen.
Det er vigtigt, at du selv sørger for, at alle varer er mærket korrekt med vores stregkoder og påskrevet pris.
Tøjet skal hænge på Hoppeloppens bøjler.
Det anbefales at anvende størrelsesperlerne for at gøre det nemt og overskueligt at finde det rette tøj.
Det skal være synligt skiltet på standen hvilke størrelser der sælges.
Hjemmelavede skilte er ok, der er også mulighed for at få udleveret skilte i butikken.

Varer uden prismærke
Hvis en vare mister sit prismærke eller findes i butikken efter standlejen er slut, vil den blive placeret på et stativ i butikken ” lost and found”.
Det er derfor en god idé at holde øje med, om man kan genkende tøjet på stativet, også efter ophørt lejeperiode, da mange ting først dukker op, når andre standlejere pakker sammen. Varer uden prismærke opbevares i Hoppeloppen i minimum 14 dage, hvorefter de tilfalder Hoppeloppen, som frit kan donere, bortskaffe eller sælge dem. Det kan være en god idé at tage billede af din stand fra start af lejeperioden og løbende, hvis der tilføjes nye varer. Da er det nemmere at matche tøj og ejer.

Ændring af pris
Ønsker du at ændre en pris på en vare undervejs, skal der sættes nyt prismærke på varen, da overstregede priser er ugyldige af sikkerhedsmæssige årsager.

Udsalg på standen
Du har mulighed for at holde udsalg på din stand. Du skal blot informere personalet herom, så de kan registrere rabatten i kassesystemet. Udsalgsskilte udleveres af personalet, og man kan vælge mellem 15, 25% eller 50% rabat.

Ved lejeperiodens ophør

Nedtagning af stand
Standen skal være tømt senest en time inden lukketid på lejeperiodens sidste dag. Dvs. tirsdag til fredag kl. 16.30 og lørdag/søndag kl. 14.00. Du skal huske at medbringe ID, og du er selv ansvarlig for at tømme standen, medmindre du køber en nedpakningsløsning. Det er vigtigt, at alle prismærker bliver siddende på varerne, når standen tømmes, da varer uden prismærker ikke må tages ud af butikken. Personalet i Hoppeloppen har ret til at kontrollere varerne og vil være en del af den afsluttende proces.

Er standen ikke tømt rettidigt, vil Hoppeloppen pakke varerne ned, hvilket koster et administrationsgebyr på 250 kr. uden aftale. Hvis du har tilkøbt Hoppeloppen delux er nedtagning af stand inkluderet. Det koster 50 kr. pr påbegyndt dag, når Hoppeloppen opbevarer dine varer. Varerne vil blive opbevaret i en uge, hvorefter de tilfalder Hoppeloppen.

Udbetaling af dit overskud
Hoppeloppen udbetaler 85% eller 50% af det samlede salg til dig. Udbetalingen sker i butikken til kort eller via bankoverførsel. Af hensyn til personalets sikkerhed opbevarer vi ikke store mængder af kontanter i butikken. Hvis nogle af dine glemte varer bliver solgt i butikken inden 14 dage efter lejeperiodens ophør, skylder Hoppeloppen dig penge efter afregningen. Du har 90 dage efter lejeperiodens ophør til at få udbetalt din fortjeneste/tilgodehavende. Du skal aktivt selv anmode om betaling, da dette ikke sker automatisk, og vi udbetaler inden 7 hverdage fra din anmodning.

Køb af varer i butikken

Varer i Hoppeloppen ligges ikke til side, da det er Sælgers tøj og ikke Hoppeloppens.
Hoppeloppen er kun ansvarlig for at facilitere salget.
Ønskes tøjet efter køber ser billede på sociale medier, da skal der laves aftale med Hoppeloppen omkring direkte handel via mobilepay.
Ellers er det “først til mølle” princip i butikken.
Dette er for at sikre sælgers rettigheder i forhold til salget af deres varer.
Når varen forlader butikken er der ikke reklamations eller fortrydelsesret.
Varen er købt som beset, og penge refunderes ikke.

Fortrolighedspolitik
Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, medmindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Scroll til toppen